2009-01-01

OOOF bok har ny adress

Från första januari 2009 bloggar jag på

www.ooofbok.se